Německo

Nemecká spolková republika (tvorená šestnástimi spolkovými krajinami) je stredoeurópsky štát, ktorého severné pobrežie obmývajú vody Severného a Baltského mora. Nemecko je zakladajúcim členom Európskej únie. Od 1. januára 1999 je oficiálnou menou Euro. V Nemecku razí euromince 5 mincovní, ktorým prislúchajú tieto označenia: A (Berlín), D (Mníchov), F (Stuttgart), G (Karlsruhe), J (Hamburg).

Cenový filtr:
Filtrovat dle
2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat A 2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat D 2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat F
Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - mincovňa A. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - mincovňa D. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - mincovňa F.
80.00 Kč
80.00 Kč
80.00 Kč

2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat G 2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat J 2 EURO Nemecko 2019 - Bundesrat set A-J
Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - mincovňa G. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - mincovňa J. Pamätné bimetalové mince Nemecka 2019, nominálnej hodnoty 2 EURO, "70. výročie založenia Spolkovej rady (Bundesrat)" - set mincovní A-J.
80.00 Kč
80.00 Kč
360.00 Kč

2 EURO Nemecko 2018 - Helmut Schmidt D 2 EURO Nemecko 2018 - Helmut Schmidt F 2 EURO Nemecko 2018 - Helmut Schmidt J
1_2-euro-2018-schmidt-d.jpg
1_2-euro-2018-schmidt-f.jpg
1_2-euro-2018-schmidt-j.jpg
Dostupnost: Skladem 6 ks Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia nemeckého štátnika a kancelára Helmuta Schmidta (1918 – 2015)" - mincovňa D. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia nemeckého štátnika a kancelára Helmuta Schmidta (1918 – 2015)" - mincovňa F. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "100. výročie narodenia nemeckého štátnika a kancelára Helmuta Schmidta (1918 – 2015)" - mincovňa J.
80.00 Kč
80.00 Kč
80.00 Kč

2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín F 2 EURO Nemecko 2018 - Spolková krajina Berlín G 2 EURO Nemecko 2017 - Spolková krajina Porýnie-Falcko A
1_2-euro-2018-berlin-f.jpg
1_2-euro-2018-berlin-g.jpg
1_nemecko-2017-2-euro-porta-n.jpg
Dostupnost: Skladem 1 ks Dostupnost: Skladem 6 ks Dostupnost: zboží je skladem
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa F. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2018, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Berlín" - mincovňa G. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Porýnie-Falcko" - mincovňa A.
80.00 Kč
80.00 Kč
90.00 Kč

2 EURO Nemecko 2017 - Spolková krajina Porýnie-Falcko D 2 EURO Nemecko 2017 - Spolková krajina Porýnie-Falcko F 2 EURO Nemecko 2016 - Spolková krajina Sachsen D
1_nemecko-2017-2-euro-porta-n_1.jpg
1_nemecko-2017-2-euro-porta-n_2.jpg
1_nemecko-2016-2-euro-2-d-unc.jpg
Dostupnost: Skladem 1 ks Dostupnost: Skladem 1 ks Dostupnost: Skladem 1 ks
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Porýnie-Falcko" - mincovňa D. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2017, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Porýnie-Falcko" - mincovňa F. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Sachsen" - mincovňa D.
90.00 Kč
90.00 Kč
90.00 Kč

2 EURO Nemecko 2016 - Spolková krajina Sachsen F 2 EURO Nemecko 2016 - Spolková krajina Sachsen G 2 EURO Nemecko 2015 - EU vlajka G
1_nemecko-2016-2-euro-2-f-unc.jpg
1_nemecko-2016-2-euro-2-g-unc.jpg
1_nemecko-2015-2-euro-eu-g.jpg
Dostupnost: Skladem 4 ks Dostupnost: Skladem 3 ks Dostupnost: Skladem 2 ks
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Sachsen" - mincovňa F. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2016, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Sachsen" - mincovňa G. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "30. výročie vzniku vlajky Európskej únie" - mincovňa G.
90.00 Kč
90.00 Kč
90.00 Kč

2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen A 2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen D 2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen F
1_nemecko-2015-2-euro-hessen-a.jpg
1_nemecko-2015-2-euro-2.jpg
1_nemecko-2015-2-euro-hessen-f.jpg
Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: Skladem 6 ks Dostupnost: zboží je skladem
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa A Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa D Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa F
95.00 Kč
95.00 Kč
95.00 Kč

2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen G 2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen J 2 EURO Nemecko 2015 - Spolková krajina Hessen set A-J
1_nemecko-2015-2-euro-hessen-g.jpg
1_nemecko-2015-2-euro-hessen-.jpg
1_nemecko-2015-2-euro-paavalinkirkko-adfgj-unc-700x700.jpg
Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: Skladem 2 set
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa G Pamätná bimetalová minca Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - mincovňa J Pamätné bimetalové mince Nemecka 2015, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Hessen" - set mincovní A-J.
95.00 Kč
95.00 Kč
420.00 Kč

2 EURO Nemecko 2014 - Spolková krajina Niedersachsen F 2 EURO Nemecko 2013 - Bádensko-Württembersko F 2 EURO Nemecko 2013 - Elizejská zmluva J
1_nemecko-2014-2-euro-f.jpg
1_nemecko-2013-2-euro-badensk.jpg
1_nemecko-2013-2-euro-elysee-.jpg
Dostupnost: Skladem 2 ks Dostupnost: Skladem 5 ks Dostupnost: zboží je skladem
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2014, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Niedersachsen" - mincovňa F. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2013, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Bádensko-Württembersko" - mincovňa F. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2013, nominálnej hodnoty 2 EURO, "50. výročie podpísania Zmluvy z Élysée" - mincovňa J.
99.00 Kč
99.00 Kč
110.00 Kč

2 EURO Nemecko 2012 - 10. rokov Euro meny A 2 EURO Nemecko 2012 - Spolková krajina Bavorsko A 2 EURO Nemecko 2012 - Spolková krajina Bavorsko D
1_2e_germany_12_10_400.jpg
1_nemecko-2012-2-euro-bayerna.jpg
1_germany-2012-2-euro-bayern-.jpg
Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, vydaná pri príležitosti 10. výročia vzniku eurových bankoviek a mincí - mincovňa A. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Bayern-Neuschwanstein" - mincovňa A. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Bayern-Neuschwanstein" - mincovňa D.
110.00 Kč
110.00 Kč
110.00 Kč

2 EURO Nemecko 2012 - Spolková krajina Bavorsko F 2 EURO Nemecko 2012 - Spolková krajina Bavorsko G 2 EURO Nemecko 2012 - Spolková krajina Bavorsko J
1_nemecko-2012-2-euro-bayernf.jpg
1_nemecko-2012-2-euro-bayerng.jpg
1_nemecko-2012-2-euro-bayernj.jpg
Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Bayern-Neuschwanstein" - mincovňa F. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Bayern-Neuschwanstein" - mincovňa G. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2012, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Bayern-Neuschwanstein" - mincovňa J.
110.00 Kč
110.00 Kč
110.00 Kč

2 EURO Nemecko 2011 - Spolková krajina Nordrhein-Westfalen A 2 EURO Nemecko 2011 - Spolková krajina Nordrhein-Westfalen D 2 EURO Nemecko 2011 - Spolková krajina Nordrhein-Westfalen F
1_nemecko-2011-2-euro-kolin-a.jpg
1_nemecko-2011-2-euro-kolin-d.jpg
1_nemecko-2011-2-euro-kolin-f.jpg
Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem Dostupnost: zboží je skladem
Pamätná bimetalová minca Nemecka 2011, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Nordrhein-Westfalen" - mincovňa A. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2011, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Nordrhein-Westfalen" - mincovňa D. Pamätná bimetalová minca Nemecka 2011, nominálnej hodnoty 2 EURO, "Spolková krajina Nordrhein-Westfalen" - mincovňa F.
110.00 Kč
110.00 Kč
110.00 Kč

1 2 Další »