Slovenské zberateľské mince 2009 - súčasnosť

Strieborné a zlaté zberateľské mince patria medzi numizmatikmi k obľúbeným zberateľským predmetom nielen pre svoju krásu ale aj pre hodnotu. V prehľade nájdete jednotlivo podľa rokov zoradené slovenské zberateľské euromince od roku 2009 po súčasnosť.
1
Slovenská Republika
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 25 EURO "25. výročie vzniku Slovenskej republiky"
Datum emise: 03.01.2018
Emisní náklad: bežná: 3 200 ks, proof: 6 900 ks
2
Slovenská Republika
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 10 EURO "Uznanie slovanského liturgického jazyka – 1150. výročie"
Datum emise: 28.02.2018
Emisní náklad: bežná: 2 900 ks, proof: 5 900 ks
3
Slovenská Republika
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 10 EURO "300. výročie narodenia Adama Františka Kollára"
Datum emise: 13.03.2018
Emisní náklad: bežná: 2 550 ks, proof: 4 950 ks
4
Slovenská Republika
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 10 EURO "Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie"
Datum emise: 22.05.2018
Emisní náklad: bežná: 2 750 ks, proof: 5 650 ks
5
Slovenská Republika
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 10 EURO "Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia"
Datum emise: 10.07.2018
Emisní náklad: bežná: 2 550 ks, proof: 5 050 ks
6
Slovenská Republika
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 10 EURO "Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968"
Datum emise: 09.08.2018
Emisní náklad: bežná: 2 850 ks, proof: 6 650 ks
7
Slovenská Republika
Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2018, nominálnej hodnoty 10 EURO "100. výročie vzniku Československej republiky"
Datum emise: 23.10.2018
Emisní náklad: bežná: 3 250 ks, proof: 7 550 ks
8
Slovenská Republika
Zlatá zberateľská minca 2018 nominálnej hodnoty 100 EURO "Bratislavské korunovácie - 400. výročie korunovácie Ferdinanda II."
Datum emise: 19.11.2018
Emisní náklad: 4 250 ks
Najdete nás na Facebooku